Özgeçmiş

Doç. Dr. Ayşegül Bursalı

Doç. Dr. Ayşegül Bursalı

 

Eğitim

 • Ekim 1992 Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti
 • 1976-1981 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
 • 1969-1976 Tıp Eğitimi
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1966-1969 Ankara Kız Lisesi

 

Çalışma Hayatı

 • 2011-.. Özel Muayenehane
 • 2005-2011 Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik
  Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2001-2005 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1989-.2001 Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
  SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1981-1989 Çocuk Kliniği Ortopedi Uzmanı SSK Ankara Hastanesi
 • 1979-1980 Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği – Misafir Asistanlık Brakel- St.Vincenz Hastanesi- Almanya

 

Mesleki Kurslar

 • Ekim 2008 Ultrason Eşliğinde Botox Enjeksiyon Eğitim Kursu-Almanya
 • Ekim 2007 Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Teknikleri Kursu-USA
  Ekim 1997 İleri Kalça Ultrasonografi Kursu – İstanbul
 • Aralık 1996 Kalça Ultrasonografi Kursu – Avusturya
 • Mart 1987 AO-International Basic Course for Operative Treatment of Fractures and Non-Unions Theoretical Basic and Practical Principles
 • Nisan 1981 Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu


Sorumluluğundaki Organizasyonlar

 •  28. Akif Şakir Şakar Günleri Kongre Başkanı (2009)
 •   EPOS 2002 – İstanbul
 •   İstanbul Pediatrik Ortopedi Kursu III (Ekim 2000)
 •   İstanbul Pediatrik Ortopedi Kursu II (Ekim 1999)
 •   İstanbul Pediatrik Ortopedi Kursu I (Ekim 1998)
 •   Adolesan Kalça Displazisi Rotasyonel Asetabuler Osteotomi Tekniği Toplantısı
 •   İstanbul’da Pediatrik Ortopedi Toplantıları (2 Ayda bir)

 

Dernek Üyeliği

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 •   Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 •   Pediatrik Ortopedi Derneği
 •   TOTBİD- Keçiören Şubesi Pediatrik Ortopedi Derneği
 •   Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği (EPOS)
 •   European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
 •   Pediatric Orthopaedic Society of North America
 • (TOTBİD- Keçiören Şubesi Pediatrik Ortopedi Derneği Vasıtasıyla)
 •   Türk Tabipler Birliği

 

Makaleler

 • Akkoyunlu Ü., Kutlu A., Bursalı (Sofuoğlu) A. Sement-Protez Uygulamasında Akciğer Embolisi ve Arteriel Kan Gazlarının Deneysel İncelenmesi. Hacettepe Tıp Uzman/Cerrahi Bülteni, Cilt 16, Sayı: 2, Nisan 1983, s:89-98.
 • Akkoyunlu Ü., Kutlu A., Bursalı (Sofuoğlu) A.  Kemiğin Organik ve İnorganik Maddesine Östrojenin Etkisi. Hacettepe Tıp Dergisi, 1985, Cilt 18, Sayı: 1, S:1-9.
 • Bursalı A., Seçen S.  Chiari Ameliyatında Osteotomi Seviyesinin Sonuca Etkisi. Okmeydanı Hastanesi Bülteni,1991, Cilt 9, Sayı1, S:20-21.
 • Ayşegül Bursalı (Sofuoğlu)  Comparative Evaluation of the Effect of Estrogen on Bone and Serum Magnesium. The Journal of Acta Reproductiva Turcica, 1992, Cilt 14, Sayı 3, S:117-121.
 • Bursalı (Sofuoğlu) A., Bağbozan G., Şermet A., Taşkın V., Vardar M. Postmenopausal Osteoporosis Risk Factors And Diagnostic Methods. The Journal of Acta Reproductiva Turcica, 1992, 14 (2), S: 59-68.
 • Altun M., Bursalı (Sofuoğlu) A., Çalbıyık M. Menisküs Yırtıklarında Kontraslı ve Kontrastsız Tomografik İncelemenin Tanı Değeri. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı Yayın Organı. 1992, S:12-14.
 • Bursalı A.  Gebelikte Görülen Ortopedik Problemler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. Türk Tabipler Birliği. 1992 Cilt 1, Sayı 5, S:145-147.
 • Bursalı A., Yurdoğlu C.  Posterior Tibial Arterin Bulunmadığı Pes Ekino Varuslu Bir Olgu. Acta Ortopedica et Travmatologica Turcica. 1992, 26 (3) S:197-198.
 • Bursalı A., Gökçay İ., Altun M.  Bir Konjenital Tibia Yokluğu Olgusunda Gruca Tekniği Uygulaması. Acta Ortopedica et Travmatologica Turcica. 1992, 26 (3) S:202-204.
 • Bursalı A., Altun M., Özbaydar M.U. Mafucci Sendromu (Bir Olgu Münasebetiyle), Okmeydanı Hastanesi Bülteni. Vol. 10, No:1-4 1992, S:39-41.
 • Bursalı A., Arseven (Karamanoğlu) O.  Adolesan Osteomalazi. Klinik Gelişim, Cilt 6, Sayı 4, 1993, S:2410-2411.
 • Bursalı A., Cengiz B. Yenidoğanda Pleksus Brakialis Paralizisi ve Omuz Çıkığı. Okmeydanı Hastanesi Bülteni, Vol 11, Sayı1-2, 1993. S:45.
 • Bursalı A., Şahlan Ş., Seçen S. Pember-Sal Kombine İliak Ve Femoral Kısaltma Osteotomileri (5-16 Yaşındaki Hastaların Erken Sonuçları). Klinik Gelişim, Vol 6, No:3, Mart 1993, S:2312-2316.
 • Bursalı A. Erçetin Ö., Haklar U., Yurtoğlu C.  Pes Ekino Varus Cerrahi Tedavisi Posteromedial, Komplet Subtalar Gevşetme Erken Sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Vol 4, No:6, 1993, S:49-52.
 • İnal S.,  Bursalı A. Gökçay İ. Pes Planus Tedavisinde University of California Biomechanics Laboratory (UCBL) Tip Tabanlıkların Değerlendirilmesi Acta Orthop. Traumatol. Turc. 1994, 28(1):42-46.
 • Mudun A., Bursalı A., Oklu T., Aracı A., Silahcı H., Cantez S.  Scintigraphic Evaluation of the Effectiveness of Intranasal Calcitonin Therapy in  Sudeck’s Atrophy. Nuclear Medicine Communications, 1993, 14, 805-809.
 • Mudun A., Bursalı A. Correspondance: Intranasal Calcitonin Therapy in Sudeck’s Atrophy. Nuclear Medicine Communications, 1994, 15, 305-306.
 • Yurdoğlu C., Ekşioğlu A., Özgündüz A., Gökçay İ., Bursalı A.  Ekstremite Uzatmalarında Ultrasonografi ile Görüntüleme. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Cilt 28, Yıl:1994, 245-246.
 • Özbaydar M.U., Bursalı A., Yurdoğlu C., Özgündüz A.  Femur Boynu Kırıklı Genç Yetişkin Hastalarda Kas Pedikülü Greft Uygulamalarımız. Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni, Vol 14, Sayı1-2-3-4, 1996, S:36.
 • Yurdoğlu C., Bursalı A., Özgündüz A., Örsel S., Okan E. Unilateral Gelişimsel Kalça Displazilerinde Karşı Kalça. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Cilt 31, Yıl:1997, 51-54.
 • Ayşegül Bursalı .  Gelişimsel Kalça Displazisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 5, Mayıs 1998.
 • Mercimek S., Tüysüz B., Bursalı A., Üngür S., İlter Ö.  Idiopatik Juvenil Osteoporoz : Olgu Sunumu. Türk Pediatri Arşivi, Cilt 34, Sayı: ? 1999, Sayfa :  ?
 • Bursalı A., Erkula G. Lateral Shelf Asetabuloplasty in the Treatment of Legg Calvé Perthes Disease.    Journal of Pediatric Orthopaedics B, 2004, 13:150-152.
 • Erkula G., Bursalı A., Okan E.  False (Faux) Profile Radiography for the Evaluation of Legg Calvé Perthes Disease. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 2004, 13: 238-243.
 • Okan A.N., Bursalı A.  Serebral Palsi’de Kalça Sorunları. TOTBİD Dergisi, 2004, Cilt 3 Sayı:1-2, 38-45.
 • Esenyel M., Bursalı A. Spina Bifida’lı Hastalarda Modifiye Sharard Nörosegmental Innervasyon Sistemine Göre Lezyon Seviyesi Belirleme ve Ortez Seçimi. Hipokrat Dergisi, 2004/11 (13), 403-406.
 • Esenyel M., Özaras N., Eroğlu Demir S., Bursalı A., Güneri A.  Anhidrozisle Birlikte Seyreden Kongenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu. Hipokrat Dergisi, 2004/07 (13), 259-261.
 • Esenyel M., Özaras N., Eroğlu Demir S., Ayanoğlu S., Bursalı A. Multidisipliner Spina Bifida Polikliniği Verilerinin Analizi. Hipokrat Dergisi, 2004/07 (13), 62-63.
 • Bursalı A., Öklü T., Esenyel M., Eroğlu S., Özaras N.  Sağlıklı Erkeklerde Kemik Kitlesinin Yaş ve Bazı Laboratuar Parametreleri ile İlişkisi. Hipokrat Lokomotor Dergisi, 2005, 33, 233-238.
 • Esenyel M., Özaras N., Bursalı A., Eroğlu Demir S., Çidem M. Mitokondriyal Miyopati. Hipokrat Lokomotor Dergisi, 2005, 33, 257-259.
 • Türkmenoğlu Y., Bursalı A., Mete F., Büyükkapı S., Yiğit Ö., Samancı N.  Spina Bifidalı Çocuklarda Prenatal Tanının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi . Türkiye Klinikleri, 2005, Cilt 14, Sayı 4, 169-174.
 • Göksan S.B., Bursalı A., Bilgili F., Sıvacıoğlu S., Ayanoğlu S. Ponseti Technique for the Correction of Idiopathic Clubfeet Presenting up to 1 year of Age. A Preliminary Study in Children with Untreated or Complex Deformities. Arch Orthop Trauma Surg, 2006, 126: 15-21.
 • Bursalı A., Bulut A., Gökçay G. Gelişimsel Kalça Displazisinde Olası Bir Risk Faktörü: bebeği Başaşağı Durulama. Çocuk Dergisi, 2006, 6(1): 53-61.
 • Bursalı A., Bulut A., Gökçay G. Gelişimsel Kalça Displazisi ve Kadınların Bu Konudaki Bilgi Düzeyi. Çocuk Dergisi, 2006, 6(3): 172-178.
 • Bursalı A, Tonbul M. How are outcomes are affected by combining the Pemberton and Salter osteotomies. Clin Orthop Relat Res 466(4): 837-846, 2008.
 • Tüysüz B, Bayraklı F, DiLuna ML, Bilguvar K, Bayri Y, Yalçınkaya C, Bursalı A, Özdamar E, Korkmaz B, Mason CE, Öztürk AK, Lifton RP, State MW, Günel M. Novel NTRK1 mutations cause hereditary sensory and autonomic neuropathy type IV: demonstration of a founder mutation in the Turkish population. Neurogenetics 9: 119-125, 2008.
 • Bursalı A, Gürsu S, Gürsu A, Yıldırım T. A case of infantile scurvy treated only with vitamin C: A forgotten disease. Acta Orthop Belg 75(3): 428-430, 2009.
 • Üneri A, Polat Ş, Aydıngöz Ö, Bursalı A. Migraine vestibulopathy in three families with idiopathic scoliosis: a case series. Cases J 2: 9367, 2009.
 • Gürsu S, Demir B, Yıldırım T, Öke R, Bursalı A, Şahin V. The influence of aetiology of hip instability on the results of pelvic support osteotomy. Hip Int 20(4): 518-523, 2010.
 • Gürsu S, Bursalı A. Temporary hemiepiphysiodesis for spastic hips. J Pediatr Orthop 31(6): 726, 2011.
 • Gürsu S, Demir B, Yildirim T, Er T, Bursali A, Şahin V. Kalça instabilitelerinde etkin bir tedavi alternatifi: Pelvik destek osteotomisi ve femoral uzatma. Acta Orthop Traumatol Turc (Baskı aşamasında).
 • Gürsu S, Demir B, Yildirim T, Er T, Bursali A, Sahin V. An effective treatment for hip instabilities: pelvic support osteotomy and femoral lengthening. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(6):437-45.
 • Koçkara N, Bursali A, Issin A, Gürsu SS, Yildirim T, Sahin V. [Is open surgery effective in early-term in patients with femoroacetabular impingement syndrome?]. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2012;23(2):72-6. Turkish.
 • B. Tüysüz A. Bursalı Z. Alp N. Suyugül C.M. Laine O. Mäkitie Osteoporosis-Pseudoglioma Syndrome: Three Novel Mutations in the LRP5 Gene and Response to Bisphosphonate Treatment Horm Res Paediatr
 13.03.2012 13:47:39
 • Dr. Mehmet Nuri Konya, Dr. Ümit Tuhanioğlu, Dr. Ahmet Aslan, Dr. Timur Yıldırım, Dr. Ayşegül Bursalı, Dr. Vedat Şahin, Dr. Bilal Demir. Asetabuler displazili hastalarda Tönnis ve Steel osteotomilerinin kısa dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması Eklem Hastalık Cerrahisi 2013;24(2):96-101
 • Timur YILDIRIM, Mehmet Nuri KONYA, Ayşegül BURSALI Asetabulumun Yeniden Yönlendirici Osteotomileri; Üçlü Pelvik Osteotomiler
  Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics 2013 – Volume 6 (3)34-40
 • Mehmet Bülent Balioğlu, Akif Albayrak, Yunus Atıcı, Temel Tacal,Deniz Kargın, Mehmet Akif Kaygusuz, Can Hakan Yıldırım Hakan Erdoğan, Ayşegül Bursalı, Erol Taşdemiroğlu. Caudal regression syndrome
  (sacral agenesis) with associated anomalies The Journal of Turkish Spinal Surgery Cilt: 24 • Sayı: 3 • Temmuz 2013
 • Mehmet Bülent Balioğlu, Ayşegül Bursalı, Akif Albayrak, Mehmet Temel Tacal, Özlem Ulu Yavuz, Mehmet Akif Kaygusuz. İki erkek kardeşte görülen torasik kifoskolyoz ile birlikte escobar sendromu ( multipl pterigium sendromu) The Journal of Turkish Spinal Surgery2013; 24 (1):67-80
 • Bayhan I A, Yildirim T, Beng K, Ozcan C, Bursali A. Medial malleolar screw hemiepiphysiodesis for ankle valgus in children with spina bifida. Acta Orthop Belg. 2014 Sep;80(3):414-8.
 • Spina Bifidada kalça sorunları. Bursalı.A, Yıldırım T; Totbid Dergisi 2014; 13: 1-5
 • Devrim Tarakçı, Ela Tarakçı, Timur Yıldırım, Ayşegül Bursalı
  Efficiency of physiotheraphy in cases of pes equinovarus : A case series II. Ponseti İnternational Association Congress30.5. 2014
 • Devrim Tarakcı, Ela Tarakcı, Timur Yıldırım, Ayşegül Bursalı Demographical and clinical characteristics of pes equinovarus (PEV) (PEV) cases applying to the İstanbul Baltalimanı bone diseases training and researching hospital and to private office. 3rd Annual International Clubfoot Symposium June 1-4th, 2014
 • Camurcu IY, Yildirim T, Buyuk AF, Gursu SS, Bursali A, Sahin V. Tönnis triple pelvic osteotomy for Legg-Calve-Perthes disease. Int Orthop. 2015 Mar;39(3):485-90.
 • Göksan SB, Bilgili F, Eren İ, Bursalı A, Koç E. Factors affecting adherence with foot abduction orthosis following Ponseti method Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(6):620-6.
 • Yildirim T, Gursu S, Bayhan İA, Sofu H, Bursali A. Surgical Treatment of Hip Instability in Patients With Lower Lumbar Level Myelomeningocele: Is Muscle Transfer Required? Clin Orthop Relat Res. 2015 Oct;473(10):3254-60.
 • Yildirim T, Bursali A, Tonbul M, Sakizlioglu SS, Camurcu Y. Does the Ponseti technique affect the vascular development in patients with congenital talipes equinovarus? J Pediatr Orthop B. 2015 Jan;24(1):6-10..
 • Timur Yıldırım, Avni İlhan Bayhan, Ayşegül Bursalı İleri yaş doğuştan çarpık ayak konservatif tedavisi TOTBİD Dergisi 2015; 14:203–207

 

Katkıda Bulunulan Kitaplar

 • Ayak ve Ayak Bileği Sorunları (1997). Kemik Displazileri Bölümü.  .            Editör : Prof. Dr. Rıdvan Ege.
 • Bursalı A., Erkula G. Diz Sorunları Kitabı (1998). Metabolizma ve Endokrinle İlgili Hastalıklar Bölümü.Editör : Prof. Dr. Rıdvan Ege.
 • Bursalı A., Gökçay G.  Pediatri Kitabı (2002). Kemik ve Eklem Hastalıkları Bölümü, Ortopedik Sorunlar.Editörler : Prof. Dr. Olcay Neyzi,  Prof. Dr. M. Türkan Ertuğrul. S:1443-1454.
 • Ortopedik İnfeksiyonlar Kitabı (1999) – Tanı ve Ayırıcı Tanı Bölümü. Düzenleyenler : Prof. Dr. İ.Remzi Tözün, Doç.Dr. Mehmet Demirhan, Doç. Dr. Halit Özsüt
 • “Spina Bifida ile Yaşamayı Öğrenmek” adlı Kitaba katkı. Derleyen : Uzman Dr. Meltem Esenyel, 2004
 • Cerebral Palsy Kitabı (2000) – Kalça ve Ayak Bölümüne Katkı ve Editörlük.Derleyenler : Doç. Dr. Nadire Özaras, Doç. Dr. Selim Yalçın.
 • Pediyatri ( dördüncü baskı) 2010 Editörler: Prof.Dr. Olcay Neyzi – Prof. Dr. Türkan Etuğrul, XXII. Bölüm  Kemik ve Eklem hastalıkları . Pediyatride ortopedik sorunlar (1789- 1800)  Doç. Dr. Ayşegül Bursalı Prof. Dr. Gülbin Gökçay
 • Çocuk Acil Tıp Kitabı: Çocukluk Çağına Özgü Ortopedik Sorunlar. Ayşegül Bursalı, Timur Yıldırım, Şükrü Sarper Gürsu. 7.2.2012

Tebliğler

1.          Şahlan Ş., Gökçay İ., Bursalı A., Seçen S. Doğuştan Kalça Çıkığında Ludloff Ameliyatı Sonuçları. Şişli Tıp Günleri IV. Kongresi Kitabı. 23-24 Mayıs 1989. Nurettin Uyucan Cilt ve Basım Evi Sanayi A. Ş. İstanbul 1990. S:254-256.

2.          Şahlan Ş., Bakırburç O., Gökmen M., Bursalı A. Kemik Tümörleride Lokal Rezeksiyon. Şişli Tıp Günleri IV. Kongresi Kitabı. 23-24 Mayıs 1989. Nurettin Uyucan Cilt ve Basım Evi Sanayi A. Ş. İstanbul 1990. S:250-253.

3.         Bursalı A., Şahlan Ş., Gökçay İ., The Role of Tuberculosis in the Loosining of Total Hip Endoprothesis . 10. Yugoslav Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Kongresi, Zagrep, 6-9 Haziran 1990.

4.          Gökçay. İ., Bursalı A., Şahlan Ş. Ultrasonographical Evaluation of Congenital Hip Dysplasia in Infancy . 10. Yugoslav Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Kongresi, Zagrep, 6-9 Haziran 1990

5.         Şahlan Ş., Gökçay İ. Bursalı A. Limb Saving Surgery in Bone Tumors. 18. SICOT World Congress, Montreal, 9-14 Eylül 1990,

6.         Gökçay İ., Gökçay G., Bursalı A. Hip Ultrasonography as a Screen Test for Pediatricians. European Society for Social Pediatrics (ESSOP) European Congress, Atina, 12-17 Ekim 1990

8.          Bursalı A., Erçetin Ö., Seçen S. DKÇ Tedavisinde Pember-Sal İliak Femoral Osteotomilerin Erken Sonuçları. XII. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Düzenleyen: Prof. Dr. Rıdvan Ege, 21-24 Nisan 1991, Kuşadası-Aydın, THK Basım Evi, 690-696.

9.          Bursalı A., Erçetin Ö, Haklar U. Doğuştan Pes Ekino Varus Cerrahi Tedavi. XII. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Düzenleyen: Prof. Dr. Rıdvan Ege, 21-24 Nisan 1991, Kuşadası-Aydın, THK Basım Evi, 979-982.

10.          Gökçay İ., Bursalı A., Gökçay G. Bir Tarama Testi Olarak Doğumsal Kalça Çıkığında Ultrasonografinin Yeri, 13. Pediatri Günleri, Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi: Pediatrik Görüntüleme Yöntemlerinde Yenilikler, 25-26 Nisan 1991

11.          Bursalı A., Şahlan Ş., Seçen S. Pember-Sal İlirac ve Femoral Kısaltma Osteotomilerinin 5-16 yaşındaki Hastalara Uygulanması. Cerrahpaşa Türk-İngiliz Ortopedi Simpozyumu, İstanbul, 27-31 Mayıs 1991.

12.           Bursalı A., Öklü T., Şahlan Ş. Sudeck Hastalığında Intranasal Salmom Kalsitonini Etkinliğinin Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı IV. Türk-Alman Fiziksel Tıp ve Romatoloji Günleri, Antalya, 20-22 Nisan 1992.

13.          Bursalı A., Erkula G., Yurtoğlu C., Özgündüz A. Legg-Calve Perthes Hastalığının Tanı ve Takibinde TC 99M MDP Kemik Sintigrafisi, MRG ve Düz Ön Arka Radyografi Karşılaştırılması. XIII. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Düzenleyen: Prof. Dr. Rıdvan Ege, 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir, TOTBİD, 1994, 399-402.

14.          Bursalı A., Gökçay İ, Şahlan Ş. Treatment of Congenital Dislocation of the Hip in Older Children Including Pember-Sal Iliac and Femoral Shortening Ostetomies. Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, 28Ağu.-3 Eylül 1993, Seul.
.
14.    Gökçay İ., Özgündüz A., Yurdoğlu C., Bursalı A. Pembersal Iliak Osteotomide Y Kıkırdağının İncelenmesi. Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyeti 5. Kongresi, 12-15 Mayıs 1994.

15.       Bursalı A., Erkula G., Özgündüz A., Dinçer M. Legg Calvé Perthes Hastalığında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13-17 Eylül 1997.

16.       Erkula G., Bursalı A., Okan E. The Use of False Profile Radiography in the Treatment and the Follow up of Legg Calvé Perthes Disease. European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), 14-17 Nisan 1999, İsveç.

17.       Ayşegül Bursalı. Gelişimsel Kalça Displazisi Önlenebilir bir Sakatlıktır. V.Pratisyen Hekimlik Kongresi, 28-31 Ekim 1999.

18.       Ayşegül Bursalı. Pes Ekino Varus Tedavisinde Ponseti Metodu Erken Sonuçları. 17. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2001.

19.       Bursalı A., Gülman B., Aktaş Ş. Gelişimsel Kalça Displazisi ve Yeni Tanımlanan bir Risk Faktörü. 17. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2001.

20.       Ayanoğlu S., Bursalı A., Şirvancı M., Ortak Ö. MRI Evaluation of Neurogenic versus Idiopathic Clubfoot Treated with Ponseti Method. 22. EPOS Kongresi, 2-5 Nisan 2003, İngiltere

21.      Esenyel M., Bursalı A., Özaras N., Eroğlu S., Ayanoğlu S. Multidisipliner Spina Bifida Polikliniği Verilerinin Analizi. 9.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003

22.       Esenyel M., Bursalı A., Özaras N., Eroğlu S. Mitokondrial Miyopati : Olgu Sunumu. 19.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003

23.       Bursalı A., Tonbul M., Dinçer A., Ayanoğlu S., Esenyel C. Asetabular Labrum: Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi Sonrasında MRG Bulgularının Ön Sonuçları. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003.

24.       Ayanoğlu S., Esenyel C., Şirvancı M., Ortak Ö., Bursalı A. Ponseti Metodu ile Tedavi Edilmiş Nörojenik ve İdiopatik Pes Ekino Varus Olgularının MRG ile Değerlendirilmesi. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003.

25.    Okan A.N., Bursalı A., Görgeç M. Is it Necessary to Cut Adductor Longus in the Hip Adduction Deformity of Patient with Cerebral Palsy ?. 23. EPOS Kongresi, 3-4 Nisan 2004, Cenevre, İsviçre.

26.       Okan A.N., Bursalı A., Görgeç M., Kara A.N. The Importance of Proximal Medial Hamstring Release in the Hip Adduction Deformity of Patients with Cerebral Palsy. II. Eastern Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy & Developmental Medicine, 13-16 Mayıs 2004, Santorini, Yunanistan.

27.    Bursalı A. Spina Bifida ve Ortopedik Bakış Açısı. IV. Ulusal spina Bifida Kongresi, 26-29 Ağustos 2004, Yalova.

28.    Ayanoğlu S., Bülbül M., Sönmez M., Bursalı A. Treatment of neurogenic Clubfoot with Ponseti Method. 4th International Clubfoot Congress, International Federation of pediatric Orthopaedic Societies, September 5-6 2005, Istanbul, Turkey.

29.    Ayanoğlu S., Bülbül M., Sönmez M., Bursalı A. Results of  Myelodysplasia Clubfoot Treatment with Ponseti Method. 25th EPOS Meeting, 5-8 April 2006, Dresden, Germany.

30.    Bursalı A, Yıldırım T, Aydın K, Gürsu S. Rotational acetabular osteotomy for hip dysplasia; Review of 46 cases. 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Lara, Antalya (Serbest Bildiri).

31.    Yıldırım T, Bursalı A, Aydın K, Gürsu S, Şahin V. Short-term radiological results of Tönnis acetabular reoriantation osteotomy. 5. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Lara, Antalya (Serbest Bildiri).
32.    Göksan SB, Bursalı A, Bilgili F. Our experience with the Ponseti method in Turkey. International Clubfoot Symposium, 12-14 Eylül 2007, Iowa, ABD (Serbest Bildiri).
33.    Demir B, Öke R, Öztürk K, Er T, Gürsu S, Ordueri M, Bursalı A, Şahin V. 17 years follow up of hydatid disease of bone. 26th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society with participation of Musculoskeletal Infection Society of North America, 20-22 Eylül 2007, Korfu, Yunanistan (Serbest Bildiri).

34.    Demir B, Öke R, Öztürk K, Gürsu S, Er T, Ordueri M, Bursalı A, Şahin V. Results of 18 years follow up for calcaneal tuberculosis in children. 26th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society with participation of Musculoskeletal Infection Society of North America, 20-22 Eylül 2007, Korfu, Yunanistan (Serbest Bildiri).

35.    Demir B, Öke R, Öztürk K, Er T, Gürsu S, Ordueri M, Bursalı A, Şahin V. Treatment of postoperative infection of high tibial osteotomy in which wedge allograft and plates were used. 26th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society with participation of Musculoskeletal Infection Society of North America, 20-22 Eylül 2007, Korfu, Yunanistan (Serbest Bildiri).

36.    Demir B ,Öke R, Öztürk K, Er T, Gürsu S, Ordueri M, Bursalı A,Şahin V. Acute shortening and subsıdiary lengthening for the treatment of late infection of a vascularized fibula transfer, 26th Annual Meeting of the European Bone and Joınt Infection Society with participation of Musculoskeletal Infection Society of North America 20-22 Eylül 2007, Korfu, Yunanistan (Serbest Bildiri).

37.    Bursalı A, Aydın K, Gürsu S, Yıldırım T, Mercan AŞ, Şahin V. Tonnis type acetabuloplasty for acetabuler dysplasia of the hip in the paediatric group. XXIV. SICOT-SIROT Triennial World Congress, 24-28 Ağustos 2008, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti (Serbest Bildiri).

38.    Aydın K, Mercan AŞ, Gürsu S, Yıldırım T, Bursalı A, Şahin V. Bir periferik vazodilatatör olan Pentoksifilinin kaynama dokusu ve kırık iyileşmesine etkisi: Deneysel çalışma. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir (Serbest Bildiri).

39.    Mercan AŞ, Gürsu S, Aydın K, Yıldırım T, Demir B, Er T, Öke R, Bursalı A, Şahin V. Influence of various antiembolic agents on fracture healing; an experimental study. 29th Annual EPOS Meeting, 7-10 Nisan 2010, Zagreb, Hırvatistan (Serbest Bildiri).

40.    Gürsu S, Demir B, Yıldırım T, Bursalı A, Er T, Öke R, Şahin V. Which fixator is more eligible for pelvic support osteotomy? VII. SICOT/SIROT Annual International Conference, 30 Ağustos-3 Eylül 2010, Göteburg, İsveç (Serbest Bildiri)

Posterler

1. Bağbozan G., Bursalı A., Şermet A. Postmenopozal Lipid Profili Değişikliği Osteoporoz için bir Risk Faktörü müdür? I.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu, 22-24 Eylül 1993.

2. Bağbozan G., Bursalı A., Şermet A. Postmenopozal Kadınlarda Vücut Yapısının Kemik Dansitesine Etkisi. I.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu, 22-24 Eylül 1993.

3. Bursalı A., Özgündüz A., Erkula G., Öklü T. Rotasyonel Asetabuler Osteotomi Uygulamalarının Erken Sonuçları. SICOT Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Eylül-4 Ekim 1995.

4. Bursalı A., Okan N., Aktaş Ş. The Orthopaedic Profile of the Turkish School Age Children. Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics, İstanbul, 13-16 Ekim 1999

5. Bursalı A., Bulut A., Gökçay G. Türkiye’de Gelişimsel Kalça Çıkığı Gerçeği. I.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001.

6. Bursalı A., Tonbul M., Dinçer A. Acetabular Labrum: A Preliminary Report of Findings at MR Imaging after DDH Treatment. Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), 1-5 Mayıs 2001, Cancun, Meksika.

7. Esenyel M., Özaras N., Bursalı A., Eroğlu S. Mitokondriyal Miyopati: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.

8. Esenyel M., Bursalı A., Özaras N., Eroğlu S. Ayanoğlu S. Multidisipliner Spina Bifida Polikliniği Verilerinin Analizi.  19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.

9. Türkmenoğlu Y., Bursalı A., Acar Y., Nuhoğlu A. Spina Bifida’lı Çocuklarda Gözlenen Komplikasyonlar. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003.

10. Ayanoğlu S., Bursalı A.    Leg Muscles Agenesis mimicking Club Foot deformity in Four Cases. 23rd EPOS Meeting, 31 March- 4 April 2004, Geneva.

11. Bursalı A., Tonbul M., Ayanoğlu S., Okan N.Developmental Dysplasia of the Hip: Mid-term Results of Pembersal Pelvic Osteotomy, 24th EPOS Meeting, 6-9 April 2005, Palma de Mallorca.

12. Okan A.N., Bursalı A., Emrem K., Ayanoğlu S..Hip Adduction and Internal Rotation Deformity in Cerebral Palsy: Adductor Magnus Distal Release to Solve This Problem Without Complications, 24th EPOS Meeting, 6-9 April 2005, Palma de Mallorca.

13. Yıldırım T, Bursalı A, Gürsu S, Aydın K, Ayanoğlu S. An alternative orthosis to prevent relapse of clubfoot deformity after correction with the Ponseti method. 26th Annual EPOS Meeting, 11-14 Nisan 2007, Sorento, İtalya (Poster).

14. Yıldırım T, Er T, Bursalı A, Gürsu S. Femoroacetabular impingement due to osteoid osteoma located in the proximal femur. 14th International Symposium on Limb Salvage, 11-14 Eylül 2007, Hamburg, Almanya (Poster).

15.    Bursalı A, Yıldırım T, Gürsu S, Aydın K. What should we do for patients who are not feasible for using Dennis-Brown Bar, after correction with the Ponseti method? International clubfeet symposium, 12-14 Eylül 2007, Iowa, ABD (Poster).

16.    Bursalı A, Ayanoğlu S, Yıldırım T. Modified algorithm for myelodysplasia clubfoot treatment with Ponseti method. International clubfeet symposium, 12-14 Eylül 2007, Iowa, ABD (Poster).

17.     Bursalı A, Gürsu ŞS, Gürsu HA, Yıldırım T. Unutulmuş bir hastalık; Vitamin C ile dramatik şekilde düzelen ağır bir skorbüt olgusu, 10 yıllık takip. 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara (Poster).

18.    Bursalı A, Gürsu ŞS, Erdost UŞ, Şahin V. Bir adolesan Perthes olgusunun iloprost tedavisinin etkinliği. 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara (Poster).
19.    Bursalı A, Gürsu S, Yıldırım T, Er T. Cavernous hemangioma of skeletal muscle leading to nerve compression and contracture of muscles. 7th Asia Pasific Musculoskeletal Tumor Society Meeting, 26-28 Eylül 2008, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti (Poster).

20.    Demir B, Gürsu S, Yıldırım T, Şahin V, Öke R, Er T, Bursalı B, Ordueri M. Evaluation of patients treated for foot and ankle tuberculosis: Results of long term follow-up. Annual AAOS Meeting, 25-28 Şubat 2009, Las Vegas, Nevada, ABD (Poster).

21.    Bursalı A, Yıldırım T, Gürsu S, Kobaner B, Şahin V. Congenital fibrosis of rectus femoris muscle: Report of a rare disease. 28th Annual EPOS Meeting, 1-4 Nisan 2009, Lizbon, Portekiz (Poster).

22.    Erdost Ş, Bursalı A, Gürsu S, Yıldırım T, Koçkara N, Şahin V. Hyperbaric oxygen treatment for Legg Calve Perthes disease. 28th Annual EPOS Meeting, 1-4 Nisan 2009, Lizbon, Portekiz (Poster).

23.    Gürsu S, Demir B, Yıldırım T, Bursalı A, Koçkara N, Şahin V. Treatment of bone marrow edema and early stage avascular necrosis of talus by Ilıoprost. 10th EFORT Congress, 3-6 Haziran 2009, Viyana, Avusturya (Poster).

24.    Balioğlu MB, Kaygusuz MA, Bursalı A, Çimen O. Escobar syndrome (multiple pterygium syndrome) associated with scoliosis and kyphosis: A case report. Global Spine Congress, 23-26 Haziran 2009, San Francisco, ABD (Poster).

25.    Balioğlu MB, Kaygusuz MA, Bursalı A. Observations of spinal deformities in patients with spina bifida. SICOT Annual Meeting, 29 Ekim-1 Kasım 2009, Pattaya Tayland (Poster).

26.    Gürsu S, Yıldırım T, Bursalı A, Demir B, Şahin V. Femur başında lokal avasküler nekroz olan bir olguda farklı bir yaklaşımla küretaj grefonaj uygulaması. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir (Poster).

27.    Öke R, Gürsu S, Demir B, Yıldırım T, Bursalı A, Şahin V. Makrodaktilide uygulanan cerrahi tedavilerin sonuçları. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir (Poster).

28.    Bursalı A, Yıldırım T, Gürsu S, Demir B, Ordueri M, Kobaner B, Şahin V. Nadir bir hastalık: Rektus femoris kasının doğuştan kontraktürü. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir (Poster).

29.    Balioğlu M, Bursalı A, Kaygusuz M, Öner A, Köksal A. Two brothers with Escobar Syndrome associated with thoracic kyphoscoliosis. 3. ICEOS Meeting, 20-21 Kasım 2009, İstanbul (Poster).

30.    Balioğlu M, Bursalı A, Tacal M, Kaygusuz M, Öner A. Observations of spinal deformities in patients with spina bifida. 3. ICEOS Meeting, 20-21 Kasım 2009, İstanbul (Poster).

31.    Balioğlu M, Bursalı A, Tacal M, Kaygusuz M. MRI results of syndromic scoliosis/kyphosis. 11. EFORT Congress, 2-5 Haziran 2010, Madrid, İspanya (Poster).

32.    Balioğlu MB, Bursalı A. Clinical and MRI analysis of caudal regression syndrome and concomitant anomalies. 17. IMAST Meeting, 21-24 Temmuz, Toronto, Kanada (Poster).

33.    Yıldırım T, Gürsu S, Bursalı A, Duman S, Şahin V. Doğumsal diz ekstansiyon deformitesi tedavisinde modifiye edilmiş pavlik bandajı kullanımı. 22. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım 2011, Belek, Antalya (Poster).

34.    Bursalı A, Gürsu S, Yıldırım T, Sofu H, Kurtuldu A, Şahin V. Spondiloepifizer displaziye bağlı femur başı deformitesinin tedavisinde rotasyonel femoral osteotomi. 22. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım 2011, Belek, Antalya (Poster).

35.    Yıldırım T, Gürsu S, Bursalı A, Yılmaz E, Şahin V. Tarsal koalisyona bağlı rijit pes planuslu hastaların tedavisinde bar rezeksiyonu ve kalkaneal uzatma osteotomisi. 22. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım 2011, Belek, Antalya (Poster).

 

Panel ve Kurslarda Yapılan Konuşmalar

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Bursa Şb. Toplantısı 20-21 Nisan 1996 : “Perthes Hastalarında Radyolojik Değerlendirme”
 • I. Türk-Alman Pediatrik Ortopedi Kongresi 24-27 Mayıs 1996: Serebral Palsy Paneli : “Serebral Palsy’de Kalça Sorunları”
 • TOTBİD İstanbul Bölge Toplantıları, 16 Kasım 1996 : “Serebral Palsy’de Alt Ekstremite Problemleri”
 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D., Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şb. Toplantısı 12 Mayıs 1997 : “Çocuklarda Ortopedik Sorunlara Yaklaşım Paneli : Alt Ekstremite Problemleri”
 • TOTBİD Pediatrik Ortopedi Şb. Toplantıları 13 Mayıs 1997 : “Perthes Hastalarında Radyolojik İnceleme”
 • TOTBİD Bursa Şubesi Toplantıları 1 Kasım 1997 : Gelişimsel Kalça Displazisi Paneli:  “Gelişimsel Kalça Çıkığının Etyopatogenezi”
 • İHAT 1998 : Perthes Paneli : “Perthes’de Radyolojik Görüntüleme”
 • Akif Şakir Şakar Günleri 16-17 Nisan 1998 : “Septik Artrit Tanı ve Ayırıcı Tanı”
 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği İstanbul Bölge Temsilciliği, Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sempozyumu, 8 Eylül 1998 : “Adolesan Çağda Ortopedik Problemler”
 • I. Pediatrik Ortopedi Kursu, 9-11 Ekim 1998, “Perthes’de Tavan Plastiler”
 • I. Pediatrik Ortopedi Kursu, 9-11 Ekim 1998, “Adolesan Kalça Displazileri”
 • I. Pediatrik Ortopedi Kursu, 9-11 Ekim 1998, “Septrik Artrit”
 • Pediatrik Ortopedi Toplantıları, 13 Ocak 1999 : Pes Ekino Varus Paneli: “Pes Ekino Varus Konservatif Tedavisi”
 • II. Pediatrik Ortopedi Kursu, 1-3 Ekim 1999 : “Gelişimsel Kalça Displazisinde Karşı Kalça”
 • V. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 28-31 Ekim 1999 : Osteoporoz Paneli: “Osteoporozda Ortopedik Problemler”.
 • III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 26-28 Kasım 1998 : Menopoz Dönemi ve Cinsel Yaşama Etkileri Paneli: “Osteoporoz”
 • İHAT, 1Nisan 2000, Gelişimsel Kalça Displazisi Paneli : “1-2 Yaş arası Cerrahi Tedavi Endikasyonları”
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Pediatrik Ortopedi Derneği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Kadıköy Şubesinin 22 Haziran 2000’de birlikte düzenledikleri Çocukluk Çağı Spasitesi Tedavisinde Yenilikler Paneli : “Ayak Sorunlarının Tedavisi”.
 • 44. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Eylül 2000, Çocuklarda Ortopedik Sorunlar Paneli: “Gelişimsel Kalça Displazisi ve Koruyucu Hekimlik”.
 • III. Pediatrik Ortopedi Kursu, 13-15 Ekim 2000, “1-2 Yaş Grubunda Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi”.
 • Kocaeli Üniversitesi TF, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Bölge Toplantıları, 5 Aralık 2000 : “Pediatrik Ortopedi’de Koruyucu Hekimlik”.
 • IV. Pediatrik Ortopedi Kursu, 28-30 Eylül 2001, “Idiopatik Pes Ekino Varus’da Konservatif Tedavi”
 • IV. Pediatrik Ortopedi Kursu, 28-30 Eylül 2001, “Gelişimsel Kalça Displazisinde Koruyucu Hekimlik”.
 • İHAT, 4 Mayıs 2002, Pes Ekino Varus Paneli : “Pes Ekino Varus Konservatif Tedavisi”
 • 38. Türk Pediatri Kongresi, 10-14 Haziran 2002, Pediatrik Ortopedi Paneli : “Gelişimsel Kalça Çıkığı”.
 • 19 Mayıs Üniv. TF, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Bölge Toplantıları, 28-29 Haziran 2002, İki Konuşma : “Gelişimsel Kalça Displazisinde Koruyucu Hekimlik”.
  “Pes Ekino Varus Tedavisinde Ponseti Metodu”
 • Çukurova Üniv. TF, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Bilgi Yenileme Kursu, 11-13 Ekim 2002:  “Çocuklarda Alt Ekstremite Sorunları”.
 • Bakırköy Rehabilitasyon Merkezi Seminerleri, 26 Mart 2003 : “Spina Bifida’da Ortopedik Sorunlar”
 • İHAT, 12 Nisan 2003, Pes Planus Paneli : “Fizyolojik Pes Planus”.
 • Akif Şakir Şakar Günleri, 17-19 Nisan 2003 : “GKD’de Koruyucu Hekimlik”
 • III. Ulusal Spina Bifida Derneği Kongresi, 6-7 Eylül 2003: “Spina Bifida’da Ortopedik Sorunlar”
 • Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 2-4 Ekim 2003 : “Engelli Sporcuların Tıbbi Sorunları”
 • 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, Nöral Tüp Defektleri Koruma ve Tedavi Yaklaşımları Paneli: “NTD’li Çocuklarda Ortopedik Sorunlar”.
 • 18. Milli Türk Ortopedi Kongresi, 18-23 Ekim 2003, PEV’de Ponseti Yöntemi Kursu : “Ponseti Metodu”.
 • Stuttgart Olga Hospital, Orthopaedische Klinik Seminerleri, 17 Kasım 2003 : “Pes Ekino Varus’da Ponseti Metodu”.
 • İHAT Mayıs 2004  Pes Ekinovarus ve Tedavisi
 • XXII. Akif Şakir Şakar Günler 2004i:Gelişimsel Kalça displazisinde Koruyucu Hekimlik
 • Ortopedi ve travmatoloji Buluşması2004:GKD tedavisinde asetabuloplastiler: Pembersal osteotomisinin uzun dönem sonuçları
 • Ortopedi ve travmatoloji Buluşması2004:GKD tedavisinde Pemberton osteotomisi
 • 48.Milli Pediatri Kongresi:Ortopedik sorunu olan çocuklar.2004
 • IV.Ulusal Spina Bifida kongresi:Spina Bifidalı hastalarda ortopedik sorunlar.2004
 • Hacettepe günleri 22-23ekim 2004.Gelişimsel Kalça Displazisi
 • Serebral palsi’deGüncel Mültidisipliner Yaklaşım sempozyumu 17 aralık 2004 Serebralpalsi’deMültidisipliner Yaklaşım
 • I Stuttgart.Pediatrik kalça USG Kursu-Graf yöntemi 13-15 ocak 2005:Kalça anatomisi ve patolojik anatomi
 • 5.Pediatrik Ortopedi Kursu 18-20 mart 2005: Myelomeningoselde İzlem ve tedavi Protokolu
 • İHAT mart 2005: Spina Bifida  Eksteremite Sorunları ve Ortezler
 •  II. Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes ekinnovarus Tanı veTedavisi Uygulamalı Kursu 25-26 mayıs 2005:  PEV Ponsti Tekniği Eğitmeni
 • III. Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes ekinovarus Tanı veTedavisi Uygulamalı Kursu 10-11 eylül 2005:  PEV Ponsti Tekniği Eğitmeni
 • 2. Pediatrik kalça USG Kursu-Graf yöntemi 10 şubat 2006:  Kalça anatomisi ve patolojik anatomi.
 • Ege Bölgesi Ortopedi Toplantıları 25 şubat 2006: PEV konservatif tedavi yaklaşımları
 • Gelişimsel Kalça Çıkığı ve Çarpık Ayak Toplantısı 5-6 mayıs 2006:GKD de koruyucu tedavi yöntemleri ve erken cerrahi girişimler.Çarpık Ayakta Kurs eğitmeni.
 • I. Türk Talipes equinovarus Kursu-Ponseti Yöntemi, 3-4 kasım 2006: Kurs eğitmeni
 • İHAT Toplantısı, mart 2007, Ayşegül Bursalı Gelişimsel kalça çıkığı tedavi algoritması kapalı reduksiyon açık reduksiyon
 • 5.Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 25-29 nisan 2007 Antalya. Ayşegül Bursalı: Kalça Osteoartriti ve Asetabuler Osteotomiler
 • 4. Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu Graf Yöntemi, 15-17 şubat 2008
 • 4. Ortopedi Buluşması, 18-22 nisan 2008 Antalya. Ayşegül Bursalı: Pes ekinovarus da Ponseti yöntemi kursu
 • 9.EFORT Congress Nice France, 29 may-1 june 2008. Ayşegül Bursalı: Sample cases for pediatric hip diseases
 • Kinderorthopedie Bundesfachschule für Orthopedie- Technik  24- 25 April 2009, Bursalı Ayşegül TBC – Entwicklung von Inzidens und Therapie
 •  XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2009 Çeşme Sheraton Oteli Ayşegül Bursalı: Legg Calvé Perthes hastalığında pelvik osteotomiler
 • 5. Ortopedi Buluşması ve 2.TOTBİD – AAOS Eğitim toplantısı, 21-25 Nisan 2010, Susesi, Antalya Ayşegül Bursalı: Yürüme yaşında sonra ve cerrahi sekeli ayaklarda Ponseti Tekniği
 • 46. Türk Pediatrik Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Çeşme Sheraton Oteli Ayşegül Bursalı: Pediatrik ortopedide güncel Yaklaşımlar
 • 5. Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu, Graf Yöntemi,  4-6 Haziran 2010 ,  İstanbul
 •  4. Baltalimanı Ortopedi Günleri, 11-12 Haziran 2010, İstanbul Ayşegül Bursalı: Pes ekinovarus cerrahi sekellerinin tedavisi
 • ‘2.Türk Talipes ekinovarus kursu PONSETİ YÖNTEMİ,  5-6 Kasım 2010 , İstanbul. Ayşegül Bursalı: Ponseti yöntemiyle deneyimlerimiz
 • Pediatrik kalça ultrasonografi kursu Graf yöntemi 1-3 nisan 2011
 • 66-XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  31 ekim-5 kasım 2011 Ayşegül Bursalı: Çocuk ayak sorunlarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hatalar.
 • Legg-Calvé Perthes hastalığı dün, bugün ve yarın 20-24 nisan 2012 10. Osteoporoz Osteoartrit Eklem cerrahisi Kongresi
 • Pediatrik Ortopedide Güncel Yaklaşımlar- Koruyucu Hekimlik- Sosyal Pediatrik Ortopedi 13.9.2013 Antalya
 • Gelişimsel kalça çıkığı cephesinde yeni ne var? 12. 11. 2014 TOTBİD kongre
 • Ponseti tekniğinin zor olgularda uygulanması 12.9.2015 Erzincan Bölgesel Ortopedi Ve Travmatoloji Toplantısı
 • Spina Bifida ile başetmek. Aile başarı Öyküsü. 24.8. 2015
 • Pavlik bandaj uygulama eğitimi 24.10.2015 25.TOTBİD Kongresi
 • PEV-Ponseti Yöntemi 29.10.2015 25. TOTBİD kongresi
 • Pediatrik ortopedi cephesinde yeni neler var? 29.11.2015 Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 8. Çocuk Sağlığı Toplantısı 4aralık 2015. Çocuk sağlığı izleminde sık karşılaşılan ortopedik problemler.
 • Pes ekinovarus patoanatomi ve Ponseti ‘nin felsefesi ve manipülasyon 20.12.2015 Çocuk Ortopedi Derneği GKD-PEV kursu
 • Pes ekinovarus ve Ponseti yöntemi uygulaması 20.12.2015 Çocuk Ortopedi Derneği GKD-PEV kursu
 • Pes ekinovarus Ponseti yöntemi ve felsefesi 3.1.2016 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hatanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği Seminerleri
 • Gelişimsel kalça displazisinde güncel yenilikler 27.1.2016 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve hastalıkları Anabilimdalı Mezuniyer sonrası eğitim programı
 • Kompleks idiopatik pesekino varus 26.10 .2016 TOTBİD kongresi
 • Nonidiopatik pes ekinovarus 29.10.2016 TOTBİD Kongresi
 • Aksayan çocuklar 19.12.2016 Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Nonidiopatik ve komplike olmuş pes ekinovarusa yaklaşım 18.2.2017 Çokurova Bölgesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri Aylık Eğitim Toplantısı
 • Kalça anatomisi ve patoanotomi 10.2.2017 Çocuk Ortopedisi Derneği Graf Kalça Ultrasonografi Kursu
 • Gelişimsel kalça displazisi nasıl birşey? 20.5.2017 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Ulusal Tıp Öğrenci Öğrenci Kongresi