Yeni PEV bilgileri

Bu sene Avrupa Pediatrik Ortopedi Derneği (EPOS) ve Kuzey Amerika Pediatrik Ortopedi Derneği (POSNA) Kongreleri ilk defa olarak EPOSNA adı ile 3-6 mayıs 2017 tarihleri arasında Barcelona/İspanya’da gerçekleştirildi.

Kongre öncesi toplantılarından biri 3 mayıs 2017 de yapılan “Ponseti İnternational Association (PIA)” nın düzenlediği Pes ekinovarusla ilgilenen doktorların bilgi paylaşımı ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi alışverişleriyle ilgiliydi.

 

Genel olarak tüm dünyada yenidoğan pes ekinovaruslu bebeklerin tedavisinde Ponseti yönteminin ilk seçenek olarak kabul gördüğü paylaşıldı.

 

İlginç olan A.B.D’ de bile geç görülen veya deformitesi tekrarlamış çocuklar için hekimlerin öncelikle tekrar alçı ve manipülasyon ile başlanması gerektiği gerçeğini hala tam olarak içselleştirmemiş olmalarıydı.

Ancak ülkemizden farklı olarak, alçılı tedavinin bitiminden sonra, arası metal barlı ayakkabıların kullanılması konusunda çocuklardan ve ailelerden çok az şikayet gelmesi, yani uyum konusunun, iyi olduğu belirtildi.

 

Alçı sonrası kullanılan ayakkabılı bar süresinin kademeli azaltılması ve kullanım süresinin 5 yıla uzatılması vurgulandı.

Çocukla ilgilenen kişi eğer anne ise bebeğin ayakkabı itirazı % 15; büyükanne büyük baba ise %35; baba ise %50 olarak bulunmuş!

Annelerin özverili yaklaşımları görmezden gelinemez.

 

Bu yenilikleri sizlerle paylaşmayı düşündüm.

 

Güney Amerika ülkelerinde PEV tedavisi ile uğraşan pediatrik ortopedistler ortak bir iletişim sistemi kurarak sorunlarını paylaşıyorlar. Bu çalışmalarını bizlerle paylaştılar. Orada Dr. Jose Morcuende, Dr. Deborah Eastwood ve Dalia Sepulveda ile beraber görülüyorum.

IMG_3824

Comments are closed.