“Fundementals of the Clubfoot” kitabının çevirisi yapıldı.

Sevgili danışanlarım,

Ignacio V. Ponseti’nin “Fundementals of the Clubfoot” kitabını Dr. Jose Morcuende’nin teklifi üzerine Türkçeye tercüme ettim. Dr. Morcuende hiç bir telif hakkı istemediklerini, amacın sağlıklı çocukların yetişmesi olduğunu söyledi.

Ponseti yöntemiyle pes ekinovarus tedavisinin ülkemizde daha yaygın yapılması için ben de, kitabın geliri Çocuk Ortopedisi Derneğine kalacak şekilde, dernek tarafından basılmasını arzu ettim. Kitap İngiltere’de 80 pound fiyatla satılırken, ülkemizde satış fiyatı 40 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Arzu edenler satın alabilirler.

Kitabın tercümesi bittikten sonra düzeltme ve düzenlemelerde yardım eden sayın Aysu Oral ve hastalarımın babaları sayın Murat Kanık ve Ahmet Seyrek’e çok teşekkür ederim.

Tags:

Comments are closed.